Kérjük, hogy a Dr. Sándor Ügyvédi Iroda honlapjának böngészése előtt olvassa el az alábbi nyilatkozatot! A honlap megnyitásával a felhasználó elfogadja az alábbi nyilatkozatunkban foglaltakat.

Személyes adatok kezelése
A felhasználó a Dr. Sándor Ügyvédi Iroda honlapján keresztül megadhatja e-mail címét, nevét és telefonszámát, ha igényli, hogy az Ügyvédi Iroda munkatársa kapcsolatba lépjen vele. A látogató IP-címének megadásával lehetővé teszi a Dr. Sándor Ügyvédi Irodának, hogy mérje honlapja látogatottságát, illetve azokat felmérési célokra felhasználja. A felhasználó adatainak megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Dr. Sándor Ügyvédi Iroda ezeket az adatokat nyilvántartsa, kezelje és megőrizze addig az időpontig, amíg a felhasználó kifejezetten nem kérvényezi adatainak törlését. A Dr. Sándor Ügyvédi Iroda kijelenti, hogy a felhasználó adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Felelősség korlátozása
A Dr. Sándor Ügyvédi Iroda fenntartja a jogot, hogy a honlapon megjelenő tartalmakat bármikor módosítsa, vagy átírja, továbbá elérhetőségét bővítse, megváltoztassa. A Dr. Sándor Ügyvédi Iroda nem garantálja, illetve nem nyújt biztosítékot arra, hogy a honlaphoz való hozzáférés permanens vagy hibamentes lesz.
Előfordulhat, hogy a honlapon - az Ügyvédi Irodától függetlenül - jogosulatlan hozzáférés és/vagy módosítás történik, ezért - ha a törvény másként nem rendelkezik - a Dr. Sándor Ügyvédi Iroda semmilyen természetű garanciát nem vállal a felhasználó előtt megjelenő weboldala valódiságára, pontosságára, vagy teljességére vonatkozóan.
A honlap, illetve az ott megjelenő információk, dokumentációk hozzáféréséből, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért, veszteségért való felelősséget a Dr. Sándor Ügyvédi Iroda kizárja.
A honlapon található információk semmilyen esetben nem minősülnek jogi vagy egyéb szakmai tanácsnak, ezért a felhasználó kizárólag erre alapított döntése kizárólag a felhasználó felelőssége. Amennyiben tanácsra van szüksége konkrét jogi problémával kapcsolatban, vagy a honlapon közölt információkról szeretne további tájékoztatást kapni, kérjük, döntése meghozatala előtt feltétlenül lépjen kapcsolatba a Dr. Sándor Ügyvédi Irodával.

Cookie
A Dr. Sándor Ügyvédi Iroda honlapján való böngészés során a felhasználó számítógépe cookie-t állíthat elő, ezek alapján a honlap meg tudja különböztetni felhasználóit. Ezt a cookie-t a Dr. Sándor Ügyvédi Iroda kizárólag a szolgáltatások könnyebb igénybevételéhez (regisztrációhoz, belépéshez, adminisztrációhoz stb.) használja.

Adatok
A Dr. Sándor Ügyvédi Iroda honlapján, illetve arról hyperlink segítéségével elérhető honlapokon közzétett információk és adatok tájékoztató jellegűek, a Dr. Sándor Ügyvédi Iroda nem vállal felelősséget ezen adatok valódiságáért, pontosságáért és teljességéért, ezek felhasználása a felhasználó felelősségére történik.

Az internet biztonsága
Az elektronikus úton történő levelezés elsősorban információs célokat szolgál. Az interneten keresztül elküldött elektronikus üzenet tartalmához illetéktelen személyek is hozzáférhetnek, annak tartalma módosulhat, illetve az üzenet elveszhet, ezért a Dr. Sándor Ügyvédi Iroda nem tesz és nem fogad el hivatalos kötelezettségvállalásokat kizárólag elektronikus levél útján, hacsak erről ellentétes tartalmú megállapodás nem született a felek között.

A Dr. Sándor Ügyvédi Iroda honlapja sem egészben, sem részben nem reprodukálható semmilyen módon. Jelen honlap bármely részének, grafikai elemeinek vagy teljes egészének módosítása, terjesztése, nyilvános bemutatása, más szellemi alkotásba, kiadványba vagy honlapba történő beépítése vagy más elektronikus rendszerben történő tárolása szigorúan tilos és felelősséget von maga után.

Dr. Sándor Ügyvédi Iroda