Irodánk elsősorban óradíjas elszámolás alapján nyújt jogi szolgáltatást.
Óradíjban történő megállapodás esetén ügyfeleinket előzetesen tájékoztatjuk a feladat elvégzéséhez előreláthatóan szükséges időről. A megbízási szerződés megkötésével egyidejűleg az ügyfél munkadíj előleget fizet, amelynek összegét az ügy jellegétől függően állapítjuk meg.


Nagy perértékű bírósági eljárások esetében ügyvédi munkadíjunk a perérték meghatározott százalékában, avagy előre egyeztetett fix díj + sikerdíj konstrukcióban kerülhet meghatározásra.


Az ingatlanokkal kapcsolatos ügyletek esetében munkadíjunk alapját az érintett ingatlan forgalmi értéke képezi.


A készkiadások tekintetében (szakértői díjelőleg, illetékbélyeg, stb.) a költség felmerülésekor hívjuk fel ügyfeleinket az összeg megfizetésére.


Szolgáltatásaink átalány díjas megbízási szerződés keretei között is igénybe vehetőek.


Amennyiben tanácsadásra kerül sor, az ügyre vonatkozó teljes megbízás nélkül tanácsadói óradíjat kell fizetni, melynek összegéről bejelentkezéskor adunk tájékoztatást.