ÜDVÖZÖLJÜK HONLAPUNKON!


A Dr. Sándor Ügyvédi Iroda elsősorban a gazdasági jog területén fejti ki tevékenységét. Működési körünk átfogja a polgári jog, a közigazgatási jog, a társasági jog és a munkajog különféle területeit. Tevékenységünk kiterjed a vállalkozások kereskedelmi ügyleteivel kapcsolatos kérdésekre, a külföldi és belföldi gazdasági társaságok, alapítványok, egyéb társadalmi szervezetek alapításával, működésével és megszüntetésével összefüggő feladatokra csakúgy, mint a kintlévőségek, követelések kezelésére, az ingatlanforgalomra, a társasház alapítására, vagy a személyiségvédelmi jogokhoz fűződő érdekérvényesítésre, polgári peres- és nemperes eljárások vitelére. Közreműködünk közbeszerzési eljárás lebonyolításában, akár ajánlattevői, akár ajánlatkérői oldalon. A pályázati munkák területén az Iroda Ügyfelei számos eredményes pályázat nyerteseként valósíthatták meg beruházási elképzeléseiket, fejlesztési terveiket, az Iroda munkatársai pedig szerteágazó tapasztalatra és széles kapcsolatrendszerre tettek szert.

Ügyvédi irodánk valamennyi munkatársa tisztában van azzal a felelősséggel, amit Ügyfeleink attól a pillanattól kezdve várnak el tőlünk, amikor ránk bízzák ügyeik képviseletét, és minket tisztelnek meg bizalmukkal.
 
 

 

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Dr. Sándor Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.